© 2017- BY VELI-ANTTI SAVOLAINEN ". Proudly created with Wix.com

Uusi kansalaistoiminta; vastademokratiaa ja Kansalaisoppositio, joka tekee hyvää

March 29, 2019

 

Tietoverkot ja niiden käyttö on muuttanut ja mahdollistanut kansalaisten tavan toimia keskenään.

 

Ihmisen identiteettiin kuuluu kodin paikka. Se ei ole hallinnon rakenne, vaan koti ja kylä, kaupunginosa, kaverit, kapakka ja kauppa, yhteisö, käsitettävä kieli ja kansalaisyhteiskunta sen ympärillä.

 

 

 

 

 

 Tässä ajatusten myrkyssä synnytetään "kansalaisoppositiota", joka panee hanttiin. Mutta toimii myös yhteisön puolesta synnyttäen yhteisölle hyvin asioiden kierteitä. Silloin kaikki johtaa johonkin, kiukkukin purkautuu hyviksi teoiksi.

 

KANSALAISOPPOSITIO tarkoittaa toki vastademokratiaa ja kansalaisuuden oppositiovoiman käyttöä, mutta pelkkä vastarinta olisi tyhmää.

Koskaan ennen ei näet ole ollut myös näin suurta mahdollisuutta hyvin asioiden kierteille, jotka ihmiset itse synnyttävät.

 

 

UUSI YHTEISLIIKE TEKEE HYVÄÄ JA VALVOO VALTAA

Meidät on saatu uskomaan, että maailman talouteen on tullut pyhiä oppeja, joihin ei voisi vaatia mitään muutoksia vaikka mikä tulisi eteen. 

Se tekee meistä alamaisia eikä osallisia omaan ja lastemme elämään.Kansalaisopposition filosofian ydin on nähdä ihminen yhteiskunnassa toimivana osapuolenahallinnallisen alamaisuuden, TEKEMÄTTÖMÄN olon sijaan.

 

Kansalaisvaikuttaminen on tärkeä osa toimivaa demokratiaa.

 

Ihmisten oma aloite on taas herännyt; isossa kuvassa vastakkain on yhdenmukaistaminen ja monimuotoistuminen.

 

Sosiaalinen digitalisaatio mahdollisti uudet nettiheimot ja - kuplat. Ihmiset ovat ottaneet aloitteen oman paikallisen parantamisesta.

Uusi kansalaisten toimintamalli painottaa yksilöiden ja ryhmien tärkeyttä luovina toimijoina.

 

Yhteisliike kasvaa jo, mutta eri lailla kuin ennen, se tapahtuu tietoverkossa, enemmän hetkessä ja vailla raskasta muotoa, mutta samalla intohimolla, palolla ja yhteishengellä kuin seuroissa, liikkeissä ja osuuskunnissa viime vuosisadan alussa ennen itsenäisyyden aikaa, kun Suomen perustaa luotiin.

 

Jakaminen, sharing, yhdessä kehittäminen ei ole uusi asia ihmiskunnalle, mutta tässä tietoajan ja verkkojen maailman laajuudessa ja vauhdilla kyllä.

 

Kysymys kuuluu kuinka laajaksi osaksi yhteiskuntaelämää tämä omaehtoinen ja itseorganisoituva tekeminen tulee?

 

KANSALAISEN ROOLI ON VASTUUTA ITSESTÄ YHTEISÖSSÄ

Koska kysymyksessä on suurten valtaa kumoava muutosprosessi, siinä on sekä vastarinnan että hyötyvoiman piirteitä. 

Kansalaisvaikuttamiselle ja yhteistyölle on syntynyt uusi mahdollisuus, jota kutsun tarkoituksella kärjekkäästi kansalaisoppositioksi. 

 

Kansalaistoiminnankin haettava muutoksia toimintatapoihinsa. Se ei voi enää pyrkiä vain osallistumaan aloitteiden ja ehdotusten kautta päätöksentekoon, kun se on pantu paikalleen hallintoalamaisiksi. Sen on silloin oltava oppositiona koko yhteiskuntaelämän järjestelmän sisällä. 

 

Siksi yhteiskunnan TEKEVÄ KANSALAINEN ei ole vain hyvinvointiyhteiskunnan järjestelmän huolto- ja parannustoimien kohde, vaan itsekin hyvinvointinsa toteuttaja. 

Tämä voi olla aivan yksikertainen juttu eikä uusliberalistista hyvinvointimallin alasajoa - kuuluuko yhteiskunnan maksaa ylipainomme sairauslasku vai voisimmeko me syödä terveellisemmin ja vähemmän?

 

Kysymys kuuluu, että eikö silloin myös meidän itse pidä kantaa vastuuta?

 

OMIA JUTTUJA

Tapa käydä yhteiskunnallista keskustelua politiikan arvoista ja suuntaviivoista tulee ajatella uudelleen kun koko kansalaisten tapa toimia muuttuu heidän omien toimiensa seurauksena.

Kansalaisopposition idea menee pidemmälle kuin perinteinen käsitys kansalaisvaikuttamisesta, se voi ja tulee tietenkin vastustamaan huonoja kehityksiä tai puolustamaan hyvän vanhan säilyttämistä, mutta ei vain ”vaikuttamalla” vaan myös käynnistämällä näitä ihmisten ”omia juttuja”.

 

 

 

Uusi, verkkoa hyödyntävä yhteinen tekeminen - inspiraatio synnyttää uuden tavan toimia - kuten näemme jo - rinnakkaisen toimintamallin virtuaalimaailmaan instituutoiden ja rakenteiden haastajana.

Silti pelkkä vastarinta olisi tyhmää. 

 

Kysymys kuuluu eikö Kansalaisoppositio ole itseasiassa jo olemassa? Se on kuitenkin hahmottumatta ja huomaamatta toimiva ilmiö, jossa institutionaalinen valta on kertakäyttöisen keskinäisen yhteisen toiminnan haastama?

 

 

KANSALAISOPPOSITIO - JOKA TEKEE HYVÄÄ 

Ihmisen tekee toimijaksi lajillemme ominainen vapaa mieli ja oma tahto.Olemme vapaita ajattelemaan mitä tahansa, eikä tätä ominaisuutta voi meiltä riistää, sillä ihmismieltä ei voi kahlita. Ihminen joutuu, jokaikinen olemisensa hetki, tekemään päätöksiä, joista hän kantaa myös yhteisössään vastuun.

Kyse on siis siitä, onko hän, kansalainen, itse toimija ja tekijä vai toisen kohdistamien toimien kautta vain olemassa oleva hallinnan kohde.

 

Kansalaisaktiivien uusi toiminta on luonteeltaan nopeaa ja spontaania.

 

 

 

 

KERRATAANPA VIELÄ:

  1. Sosiaalinen digitalisaatio mahdollisti uudet nettiheimot ja - kuplat. Ihmiset ovat ottaneet aloitteen oman paikallisen parantamisesta..

     

  2. Ihmisten oma aloite tekemiseen ja asioiden hoitoon haastaa hallintovallan sopeuttavan osallistamisen ja tarpeen näyttää paikka kansalaisille.

     

  3. Jakamisen idea korvaa omistamisen tuskaa, meistä tulee yhteiskuluttajia.

     

  4. Vastademokratian idea ja uusi mahdollisuus on siis Kansalaisoppositio joka tekee hyvää.

 

Kysymys Sinulle kuuluukin; onko tämä kovassa maailmassa vain kuvittelua vai todellinen mahdollisuus ja miten se istuu koko maapalloiseen kuvaan?

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

OTA OSAA KESKUSTELUUN:

RADIOSSA

RADILOGO ohjelma ja Hegel.jpg
Olemme myös radiossa. Kuuntele lyhyt esittely
tai mene nettiradion ohjelmasivuille
Televisiossa
Näyttökuva 2019-1-2 kello 15.38.30.png
Osallistu
LINKKIPALLOMERI.jpg
kolmas_draft1 – Kopio.jpg
Tieto-ekirjat
Näyttökuva 2018-10-21 kello 18.53.41.png