© 2017- BY VELI-ANTTI SAVOLAINEN ". Proudly created with Wix.com

Vahvat johtajat palvelevat suuria yrityksiä

July 18, 2018

 

 

 

Maailmassa on meneillään määrätietoinen prosessi, jossa pyritään luomaan uusia hallinnan rakenteita, joissa keskitetty talous ja sitä palveleva yksinvalta on taas määräävä tekijä.

 

1. UUSI AMERIKKA VANHA PÄÄMÄÄRÄT.

Monet ovat erehtyneet luulemaan, että Trumpin Yhdysvallat kääntyy sisäänpäin, se on väärä luulo. 

Ei, Yhdysvallat käyttää saavutettuja etuja; ”macdonaldsaatiota” hyväkseen ja sotkee muiden kaupantekoa koska on itse kauppasodassa melko immuuni tässä jutussa kerrottavien syiden vuoksi.

 

Donald Trump kävi ylikävelemässä Euroopassa, osin fundeeraamassa mitä mieleen tuli, ensin Naton kokouksessa, sitten esittämässä kahta vastakkaista mielipidettä Britanniassa ja tuli lopuksi Helsinkiin iloksemme. 

 

Trump järjestää ylimielishown siellä missä on, erikseen aamulla ja toisen toisin sanoin illalla. Tärkeintä on, että hän on pääosassa ja show goes on ja jenkkitrumpbisnes pyörii.

 

Hän on aloittanut kauppasodan ja toisten rahoilla varustelukierteen vailla vertaa arvellen siten saavansa tilauksia amerikkalaiselle aseteollisuudelle.

 

  2. AMERIKAN MAAILMANLINNOITUS ON MONIKANSALLINEN YHTIÖ.

  Hallitusten rinnalle ovat nousseet suuret finanssi-instituutiot ja niihin lomittuneet monikansalliset yritykset, jotka hallitsevat maailmankauppaa ja virtuaalitaloutta.

  Niiden rinnalle on syntynyt alueellisia poliittis-taloudellisia kartelleja, joissa maanosakohtaisesti haetaan uutta kilpailuvoimaa. 

   

  Jenkeillä on ylivoima ja osallisuus tytäryhtiötaloudessa niissä kaikissa. He eivät protektionismia julistaessaan siksi häviä mitään, koska ovat läsnä jo franchise bulvaanien kautta ”isäntämaissa.”

  Samahan koskee myös sotilaallista, yhteensopivaa, läsnäoloa.

   Nyt kyseessä ei ole enää entisen kolmen suuren; Euroopan, Yhdysvaltain ja Japanin kilvoittelu, vaan uuden rintaman avaaminen Kiinaa ja Intiaa ja myöhemmin myös Afrikan nousevaa taloutta vastaan. 

   Todellisuudessa siinä haetaan asemia omille monikansallisille toimijoille. 

    

   Donald Trump on muuttanut tämän taistelun muodon avaamalla monikansallisten yhtiöiden valtaedusta pelimallin, jossa muita maita heikennetään suojatulleilla omien multinationaallien ollessa kaikkialle levittyneinä franchisemalleina turvassa kotiuttamaan kunkin erillisen kotimarkkinansa voitto emämaahan tai veroparatIisiin.

    

   Donald Trump käy kauppasotaa monikansallisten

   yritysten etulyöntiasemasta.

    

   3. EUROOPPA JÄTETÄÄN JALKOIHIN.

   Trump hajottaa hallitakseen, siihen hänellä on vahva tukija Vladimir Putinissa, jolle heikentyvä Euroopan kauppaliitto on myös etu - turvallisuusetu.

    

   Euroopan perinteinen voima on liittovaltio Yhdysvalloista ja Neuvostoliitosta poiketen sen kansallisten kulttuurien ja talouksien erilaisuudessa ja pirstaleisuudessa. 

    

   Tässä on eurooppalaisen yhteistyön lähtökohta ja tärkein ydin. 

    

   Euroopan Unionin johto ei tajua tätä kansojenliitto-ideaa, vaan haluaa liittovaltioksi yhteen sääntöön.

    

   Eurooppalaisen federalismin sisällön tulee olla rauhan, yhteismarkkinoiden – ja jakamis-lähitalouksien vuorovaikutuksessa, kansalaisten yhteistyön ja ystävyyden lisäämisessä. 

    

   4. MONINAISUUS, OSALLISUUS JA PAIKALLISUUS EUROOPAN VALTEIKSI.

   Jos vastapainoa halutaan, suuruuden suosimisesta on siirryttävä pienten toimijoiden kannustamiseen ja verkottamiseen. 

    

   Globalisaation rinnalle on jo syntymässä paikallistalouden ja pienuuden verkottuvia ekonomioita, uutta taloutta, joka toimii ihmisen mitassa ja ulottuvilla sekä vastaa automaatioon katoavan työn haasteisiin.

    

   Paljon ärsykkeitä synnyttänyt amerikkalainen sosiologi George Ritzer on tiivistänyt tämän glokalisaation ”maapalloisen ja paikallisen toisiinsa kietoutumisena,joka tuottaa ainutlaatuisia tuloksia eri maantieteellisillä alueilla”.

    

   Glokalisaation käsite sisältää yhtä aikaa sekä siis yhdentymisen että erilaisuuden mahdollisuuden. Jo nyt alakulttuurien kirjo ja monikulttuurisuus on lisääntymässä maailmassa, ja glokalisaatio lähestymistapana tunnustaa kulttuuriset erot.  

    

    

   Tämä glokalisaatio muuttaa jo toimintamallejamme kun se painottaa yksilöiden ja ryhmien tärkeyttä luovina toimijoina. Uudessa kommunikaatiomaailmassamme sosiaaliset prosessit näyttävät olevan sattumanvaraisia. 

   Ihmiset ottavat aloitteen haltuunsa. Hoitavat jutun somen avulla ja siirtyvät uuteen asiaan jäämättä kiinni rakenteisiin tai instituutioon.

    

   Tämä koskee myös suhdetta aikamme pyhään lehmään kulutukseen.

    

   Kun glokalisaatio ymmärretään näin syntyy myös itse maapalloistumiselle vastavirtaa; glokalisaatio synnyttää pienten moninaisuutta ja luo tietotekniikan ja mobililogistiikan kautta kokonaan uusia kansalaistoiminnan ja kulttuurin ilmenemismuotoja.

    

   On tärkeää, että globalisaatiota ohjataan kohti yhteiskuntien maailmanjärjestelmää ja ihmisten kohtaamista eikä sallita sen alistuvan suuryritysten johtamalle macdonaldsoitumiselle ja kolmen miehen, Xin, Trumpin ja Putinin pullistelulle. Vastapainoksi keskitetyn vallan sijan on luotava hajautettua liikettä.  

    

   Hajautuspolitiikka tarkoittaa päätöksenteon ja hallinnon siirtämista lähemmäksi kansalaisia.

    

    Horisontaalisesti, rinnakkaisesti se siis tarkoittaa samankaltaisten pyrkimysten ajamista ja hyödyntämistä yhtäaikaisesti yhteiskunnissa, eri vertaistoimijoiden kesken, paikasta riippumatta, kommunikaatioteknologian avulla.

    

   Se on mahdollista ja välttämätöntä.


   Lisää Kolmas itsenäisyystaistelu kirjasssa:

    

   Share on Facebook
   Share on Twitter
   Please reload

   OTA OSAA KESKUSTELUUN:

   RADIOSSA

   RADILOGO ohjelma ja Hegel.jpg
   Olemme myös radiossa. Kuuntele lyhyt esittely
   tai mene nettiradion ohjelmasivuille
   Televisiossa
   Näyttökuva 2019-1-2 kello 15.38.30.png
   Osallistu
   LINKKIPALLOMERI.jpg
   kolmas_draft1 – Kopio.jpg
   Tieto-ekirjat
   Näyttökuva 2018-10-21 kello 18.53.41.png