© 2017- BY VELI-ANTTI SAVOLAINEN ". Proudly created with Wix.com

LIIKE NAINEN. Mitä syntyy Hjalliksen liikkeestä?

May 18, 2018

Keskustelu kansalaisuudesta jatkuu...

On taas radio-ohjelman tausta- ja esittelyjutun aika

ja sitä seuraava kuuntelu.

Helene Auramo. 

 

 Vieraana ohjelmassa on Kauppatieteiden maisteri Helene Auramo, yrittäjä ja Liike Nyt prosessin perustajajäsen, markkinointiviestinnän asiantuntija jota kiinnostaa sosiaalisen median vaikutukset yhteiskuntaan ja yksilöihin sekä tekoäly ja sen hyödyntämismahdollisuudet.

Se kiinnostaa tämän ohjelman tekijääkin tänään siis kansalaiskatsannosta.

Väitin myös; että tässä uusliberaalissa uudessa opissa hallinnon ei pidä enää muuttua, vaan kansalaisen. 

Näkökulma yhteiskuntaan on käännetty päälaelleen ja demokratiakäsitys kokonaan uusiksi eli muutokset ovat taloudellis-poliittisen kaksoiseliitin sisältä tulevia ja sen valtaa vakauttavia eikä enää ulkoa demokraattisesta prosessista tulevia tai valtaan vaikuttavia tai sitä muuttavia. Onko liikkeellä yhtä tiukka analyysi vallan ja kansalaisuuden suhteeseen?

 

 

Helene Auramo Liike Nyt sanoo sen pääkohderyhmän olevan nuoret naiset. Tähän saakka puhumassa ovat olleet liikkeen johtomiehet Hjallis ja Mikael, selvitin myös onko naisen osa vain vaieta tässä liikkeessä vai onko valinta ollut median julkkishaun?

Mutta aluksi keskustelun pohjaus:

 

 

 

VELI-ANTTI SAVOLAISEN POINTIT JA TEESIT:

 

Tänään jatkamme toukokuun teemaa kansalaisvaikuttamisesta ja kansalaisten pyrkimykestä hallinnasta osallisuuteen, jossa heille näytetäään vaikuttamisen paikka eikä vain paikka olla suuren leipää ja huvia kohusirkuksen mielialakohuissa.

Viime viikolla aloitimme jo kansandemokraatti

Kati Peltolan kanssa.

 

 

Lähestymme asiaa tänään uuden Liike Nyt hankkeen kautta.

 

Poliittisen vuorovaikutusalustan rakentaminen ja keskustelun uudistaminen on iso hanke, jota Liike Nyt haluaa tehdä ”yhdessä ihmisten kanssa.”

 

Uudistusta Tsaarin ajan maatalous-, sääty- ja luokkayhteiskunnan rakenteista ammentanut ja syntynyt puoluelaitos kaipaakin. Oivallus Liikkellä on, että digitaalinen kommunikaatio ja älypuhelin joka taskussa muuttaa ihmisten käyttäytymistapoja.

Alexander Stubb, vaalikoneet, arabikevät, trollivenäjä, Emmanuel Macron, Barack Obama ja Donald Trump ovat sen – kukin tavallaan – osoittaneet.

 

Netissä mielenkiinnon ajanlasku on kuitenkin kokonaan toinen ja asialista lyhyempi. Ihmiset innostuvat yksi asia kerrallaan siksi aikaa kun pöhisee, mutta ovat pian jo muualla jos sirkus pitää lomaa. He eivät tule valmiiseen pöytään vaan haluavat olla myös itse kokkaamassa keitosta.

Innostuksen ylläpito on näissä oloissa usein syötettävä, vaativa sitkeyslaji, sen Liikkeen viestintäosaajat ovat ilmeisesti harkinneet.

 

 


Liike Nyt on julistanut neljä perusperiaatetta, joista on vaikea olla ääneen eri mieltä.

1. Jokaisesta on pidettävä huolta – se on vasemmiston pääslogani.

2. Markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa, kunhan sen säännöt ovat reilut – tämä on lainaa jonka ovat lausuneet keynesiläiset ja sosiaaliliberaalit kuten rkp ja alkiolaiset keskustassa.

3.Ilmastonmuutos on totta, ja päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla - vihreiden pääteema kelpaa myös.

4.Yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita, jos sille annetaan tilaa, sitä voisi luonnehtia Sipilän keskustan ja kokoomuksen päälinjaksi.
 

Ensimmäinen pointtini on vanha peruskoulun perustajan, liberaali Jaakko Itälän toteamus: ”Jos yrittää olla kaikkea ei voi olla yhtään mitään.”

Se on kaikkien kansanliikkeiden pitkän tähtäimen populismihauta.

Elämme kohtalokasta ja vaarallista aikaa, siksi kansan liikkeen asialistan pitäisi olla kunnianhimoinen ja näköalan selkeä.


 

Toinen pointtini on, että poliittinen eliitti pyrkii vakiinnuttamaan ja legitisoimaan oman asemansa demokraattisten käytäntöjen asteittaisella sopeuttamisella itse luomaansa hallintokoneistoon.

Kansalaista on tehty niin unionissa kuin kotimaassakin yhä enemmän vain hallinnan kohde, jonka aloiteoikeus on edustukselliselle demokratialle usein vain ikävä vaiva.


 

Kolmas pointtini on, että tässä uudessa opissa hallinnon ei pidä enää muuttua,  vaan kansalaisen.

Näkökulma yhteiskuntaan on käännetty päälaelleen ja demokratiakäsitys kokonaan uusiksi eli muutokset ovat taloudellis-poliittisen kaksoiseliitin sisältä tulevia ja sen valtaa vakauttavia eikä enää ulkoa demokraattisesta prosessista tulevia tai valtaan vaikuttavia tai sitä muuttavia.

Yhteiskuntaelämää johdetaan jatkuvalla pikkuasialistalla kriisiyttymällä asiat muutaman hetken mediakohuiksi.

 

Politiikka luo vain mielikuvia jota lobbarien armeijat, virkakuntavalta ohjaavat strategisella vaikuttamisviestinnällä ensin itse politiikkaan. Politiikasta käsin sitten myös sloganisimiin: supistetuiksi tv-uutissekunneiksi tai vaihtoehtoisesti soten kaltaiseksi monimutkaisuusmöykyksi, joka tähtää vain apatia-aseen laukaisuun, ihmisten kyllästyttämiseen välinpitämättömyyteen.

 

Kohuttaminen on viikottaista ja useimmiten ohjattua halutun mielikuvan synnyttämistaktiikkaa.

Kriisieläminen ei ole sattumaa. Epävakaudella on ”tuottava merkitys” nykykapitalismin arvonmuodostuksessa. Se ei ole satunnaista vaan sitä ylläpidetään talouskasvun takaamiseksi.

 

 

Tämä pitää kyetä ja uskaltaa nähdä ymmärtääksemme kehitystä, joka on käynnissä.

 

Pitäisi syventää ennen kuin momentum jo menee. Edustuksellisen vaalidemokratian rinnalla kansalaisilla on käytössään "vastademokratia" – erilaisia valvonnan, toiminnan estämisen sekä arvioinnin muotoja ja välineitä, joiden tarkoitus on ”kompensoida heikentynyttä luottamusta organisoidulla epäluottamuksella.” sanoo ranskalainen demokratiatutkija Pierre Rosavallon.

 

 KLIKKAA KUVIA NIIN NE SUURENEVAT, tässä teoriaa uuden kansalaistoiminnan malleista.

(V-A.S.)


 

 

 

TEESINI OVAT:


1. Politiikan uudistustarve koskee ensisijaisesti sen suhdetta kansalaisiin – hallinnan kohteita, joille on nyt vain osoitettu paikka olla. Muutos ei synny nyt politiikasta vaan kansalaisista käsin.

 

2. Heidän pitää olla osallisia enemmän kuin esitetyn asian kommentaattoreina. Kuka tahansa voi esittää verkossa Idean; pointit ja teesin, tulisi antaa samalla mahdollisuus antiteesille ja spekulaatiolle ja johtopäätöksille – synteesille. Tämän mallin voi rakentaa verkkoon niin, että kaikki ovat mukana ideoiden synnyttämisestä ja jatkamisessa.

 

3. Kyse ei olisi vain aloiteoikeudesta ”herrojen” harkintaan, vaan asiakohtaisesta yli rajojen toimivasta liittoutumisesta, jossa tietoja jaetaan, kerätään, haetaan ja muokataan action planeiksi kansalaisopposition voimin, joka järjestäytyy vain asia- ja projektikohtaisesti.

 

Kuuntele ohjelma nyt.

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

OTA OSAA KESKUSTELUUN:

RADIOSSA

RADILOGO ohjelma ja Hegel.jpg
Olemme myös radiossa. Kuuntele lyhyt esittely
tai mene nettiradion ohjelmasivuille
Televisiossa
Näyttökuva 2019-1-2 kello 15.38.30.png
Osallistu
LINKKIPALLOMERI.jpg
kolmas_draft1 – Kopio.jpg
Tieto-ekirjat
Näyttökuva 2018-10-21 kello 18.53.41.png