© 2017- BY VELI-ANTTI SAVOLAINEN ". Proudly created with Wix.com

Mistä Sauli Niinistö jää historiaan?

January 27, 2018

 

 

Sauli Niinistö lähtee hakemaan paikkaa historiassa.

 

Sauli Niinistö ei vaaleissa saanut suunvuoroa olla visiönääri. 

Toisen kauden aikana hän haluaa kuitenkin jäädä historiaan.

 

Tilannekuva on vaativa. Edessämme on ensi kertaa uhka maailmanlopusta ihmisen tekojen kautta.

Sodat kiihtyvät ja lisääntyvät, niiden luonne on muuttunut manipulaatiotaisteluksi, ulkoisten voimien sisällissodiksi ja siviilitappamiseksi sotilaiden säästyessä, seurauksena ovat taas kansainvaellukset turvaan ja toivoon.

Raakuus lisääntyy ei ole väliä puolella, demokratiaa puolustetaan viattomien murhilla ja oman lennokin oikeudella. Vastakkainasettelu ja vihapuhe vahvistuu vaikka maailman piti globalisaatiossa yhdentyä. Idässä ja lännessä on johdossa miehet joiden aikeet ovat arvaamattomia ja epävakaita.

 

Ihmiskunta on mennyt suurimman haasteensa edessä lukkoon, se ei saa tuhoisaa kehitystä poikki. Olemme joutuneet monien kielteisten kehitysten kierteeseen.

Vallalla on negatiivinen hypersykli - huonojen asioiden monistuva kierre.

 

Se pitää kumota vastaliikkeellä.

 

Kohtaamme kuitenkin myös ennennäkemättömän uuden ihmisten yhteyden: maapalloistumisen ilman ajan ja paikan rajoitetta tietoverkoissa. Siinä on mahdollisuus myös hyvän kierteeseen.

 

Koskaan ennen ihmiskunnalla ei ole ollut tällaisia työvälineitä tehdä, itse kukin hyviä tekoja, saman vertaisten ja ihan erilaisten ihmisten yhteistöitä paikasta rajoittumatta.

 

1. PRESIDENTIT HISTORIASSA.

Sodan jälkeisistä Presidenteistä Juho Kusti Paasikivellä  ja Urho Kekkosella on historiassa paikka maan itsenäisyyden pelastajina Neuvostoliiton ikeessä rauhanpolitiikalla, jolla haettiin ahtaassa paikassa lisää liikkumatilaa toimia myös länteen. 

 

Mauno Koivisto jäi historiaan parlamentarismin palauttajana ja miehenä, joka antoi lopulta Suomelle vihreää valoa liittyä Eurooppaan. Martti Ahtisaari puolestaan saa ansionsa rauhan rakentajana, presidenttikaudelle osuu projekti Bosnian sodan lopettajana.

 

Tarja Halonen, ensimmäinen naispresidenttimme jää historiaan feministisen ulkopolitiikan toteuttajana ennen kuin koko käsite tuli edes julki. Halosella oli globaali asialista, jossa ulkopolitiikkaa toteutettiin ihmisarvoista lähtien.

 

Sauli Niinistö voi valita toiselle kaudelleen joko reaktiivisen lähestymistavan; antaa tapahtua siten kun eteen tulee eli määrittää tulevaisuus nykytilanteen pohjalta, tai olla proaktiivinen; jolloin tulevaisuuden rakennuspuuhaan osallistutaan valinnoin ja pyrkimällä haluttuun päämäärään. 

 

Valinta on hänen, rajana on vain pienen maan vaikea paikka ja arjen realismi.

 

Mikä voisi olla Sauli Niinistön historiallinen tehtävä vahvan luottamuslauseen jälkeen, jonka hän kansaltaan saa?

 

Sauli Niinistön toisen kauden agenda on vaativa.

 

2. ASIALISTA - AIKAMME HISTORIAAN TÄNÄÄN.

Niinistön toiseen kauteen osuu historian käännekohtia runsaasti sen päätyessä sekä hänen, että Vladimir Putinin valtakausien päivien täyttymykseen vuonna 2024. 

 

Putin on oman historiallisen paikkansa jo valinnut, se on Venäjän suuruuden, maailmanpoliittisen suurvalta-aseman ja kunnian palauttaminen - keinoja kaihtamatta. Venäjän suhteen Niinistön on valittava reaktiivinen lähestymistapa, realismi, joka tunnustaa Paasikiven-Kekkosen reaaliulkopolitiikan ja suojelee saavutettua etua toimia osana ”länttä.” 

 

Se tulee ennen muuta ja siihen hänellä on vahva mandaatti. 

 

Pääpelikentän ollessa edelleen idässä Niinistö voi hakea kannuksiaan kauppapolitiikan edistämisen ja Itämeren rauhan rakennuksen kautta. Tähän sopisi jatkaa pienten askelten politiikkaa sovun saamisessa Ukrainaan ja vaikuttavuutta yhdistävien tekijöiden kautta Arktisen alueen pelastussuunnitelman aikaansaamisessa. 

 

Näihin kahteen, Ukrainaan ja arktiseen yhteistyöhön Niinistöllä on jo ollut harrastusta ja mahdollisuus proaktiiviseen tulevaisuuden rakennustyöhön. Pohjolassa, Jäämerellä on myös bisneksen paikka.

 

Niinistö on kokoomuksen entinen puheenjohtaja, sen asialistalla on liittyminen läntiseen sotilasliitto Natoon. Tätä Niinistö on reaktiivisesti vältellyt, mutta vihjannut, että jos Venäjä ottaa viholliskuvakseen Suomen viitekehyksen Euroopan Unionin, hän taipuu Natoon liittymiseen. 

 

Kansalle jäi nyt käsitys, ettei Niinistö ole Kokoomuksen asialla tässä asiassa.

 

Suuressa maailmankuvassa näkyy digitalisaation ja älytuotannon luoma uusi toiminnallinen murros, jossa työn teon tavat, yhdyskuntien rakennesuunnittelu ja toimintamallit muuttuvat.

 

Sitten Martti Ahtisaaren, Tasavallan Presidentit eivät ole osanneet tästä lausua; kehitystä edesauttaa. Nyt olisi proaktiiviselle kannustajalle arvovaltapaikka astua puolityhjälle tontille.

 

Maailmanloppukin tässä uhkaa - jos liian reaktiiviseksi jäädään koko globaaliporukan kesken. Ekologinen uhka on suurin; väestön määrän kasvu ja ilmaston muutos johtaa elinolosuhteiden katoamiseen sadoilta miljoonilta kuivuuden ja kuumuuden vuoksi. Siitä seuraa olosuhdeongelmat, jotka minimaalisenkin huoltovarmuuden romahdettua johtavat kansainvaelluksiin. 

 

Tätä muuttoa, johon liittyy Afrikan ja Lädi-idän työttömien nuorten toivottomuus, onneton huominen ei estetä, kuten EU nyt tekee, siirtämällä Unionin eteläraja Keski-Afrikkaan keinotekoisilla tukkeuttamispolitiikalla. Se on uppoavan yhteisen veneen äyskäröintiä vesilasilla, joka ei johda kuin  kaaokseen.

 

Myös nykyisen kaltainen hyväntekeväisyys-kehitysapu on liian tehotonta. 

 

Proaktiivinen toimija vaatii huoltovarmuuden turvaamista kaikissa olosuhteissa Afrikassa. Se tarkoittaa esimerkiksi Afrikan maatalouden tuhoamisen estämistä lopettamalla Euroopan maatalouden  vientituet ja avaamalla kaupan esteet Afrikan osalta. Hän ryydittää sitä huomaamalla mikä mahdollisuus ikääntyvälle Euroopalle Afrikan ja Lähi-idän koulutetuisssa ja käsitaitavissa nuorissa on. 

Se merkitsee rajua investointiaaltoa ja jalostusasteen nostoa siellä missä he ovat. Tasaveroinen kauppa ja molempia hyödyttävät ekologiset investoinnit synnyttävät eivät vain huoltovarmuutta, vaan toivon: työtä.

 

Historian voi päästä silloin kun osaa pukea muutoksen uhasta mahdollisuudeksi. 

 

3. ARVOJOHTAJAN VALINTOJA.

Suomessa ja muualla on ongelmana ajan ahneus, voittojen pano omaan taskuun, investointilama, joka on vaivannut uutta vuosituhatta; niin Suomea kuin maailmantalouttakin.

 

Velkaan ja työn muutokseen liitettynä se vahvistaa huonon kehityksen hyperykliä, monistuvaa huonojen kehitysten kierrettä ja varastaa nuorilta ja köyhiltä tulevaisuuden, pakottaen heidät kapinaan. Siinä hyvää alkua voisi voimistaa.

 

Niinistön toiseen kauteen osuu siis muutoksen pakko.

 

Tulevaisuuteen tarttumalla, ”proaktiiviisuudella”, siitä syntyy mahdollisuus – myös lunastaa paikka historiassa.

 

 

JAA JUTTU, TYÖKALUT ALLA

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

OTA OSAA KESKUSTELUUN:

RADIOSSA

RADILOGO ohjelma ja Hegel.jpg
Olemme myös radiossa. Kuuntele lyhyt esittely
tai mene nettiradion ohjelmasivuille
Televisiossa
Näyttökuva 2019-1-2 kello 15.38.30.png
Osallistu
LINKKIPALLOMERI.jpg
kolmas_draft1 – Kopio.jpg
Tieto-ekirjat
Näyttökuva 2018-10-21 kello 18.53.41.png