© 2017- BY VELI-ANTTI SAVOLAINEN ". Proudly created with Wix.com

Radiovieraana Kimmo Sasi: VÄITTELY NEOLIBERAALIN KANSSA,

January 23, 2018

 

 

Kimmo Sasi on juristi, 33 vuotta eduskunnassa ja kolme kertaa ministerinä istunut kokoomuspoliitikko ja tiukka talousmies.

Kutsuin hänet radio-ohjelmaani puhumaan ajankohtaisesta Euroopan tilanteesta ja esittämään pointteihini ja teesiini antiteesit koska arvelin ettemme ole mistään samaa mieltä.

Riski saada huutia oli suuri, sillä Sasi on tunnettu hyvin terävästä kielestään.

 

Alempana pointtini ja teesit myös lukumuodossa.

 

Koko radio-ohjelman voit kuunnella BusinessFM kanavalla 89,7

keskiviikkona klo 11

torstaina klo 18

sunnuntaina klo 9.00.

 

Sen voi kuunnella myös suorana www.businessfm.fi tai

milloin vain Nettiradiostamme,

 

 

 

Kolmas itsenäisyystaistelu  - tiekartta Suomelle radio-ohjelma.

EUROOPAN UNI.

 

Veli-Antti Savolainen, pointit ja teesit:

Euroopan unionia on rakennettu jo yli 60-vuotiaan Rooman sopimuksen ajoista ylhäältä alaspäin – tarkoituksella.

Taas on tekeillä uusi Eurooppa asialla on niin Unionin johto kuin suurpelurit Ranska ja Saksa. 

Suomi on aika lailla vailla visiota

.

Mielestäni sanelujen tie on loppuun kuljettu – jos unionin halutaan säilyvän.

Eliitin projektin on muututtava – hankittava uskottavuus ja kansalaisten luottamus.

 

Euroopan unionijohtajien pitkän tien päämäärässa ”federalismissa”, kyse on lopulta vallan ja kansalaisuuden suhteesta. Siitä, kuinka eurooppalaisen poliittisen virkakunnan uusi nomenklatuura pyrkii vakiinnuttamaan ja legitisoimaan oman asemansa.

Sehän yrittää sitä demokraattisten käytäntöjen asteittaisella sopeuttamisella itse luomaansa hallintokoneistoon. 

Siinä kansalaisille jää vain hallittavien osa. Jyväskylän Yliopiston tutkija tri Katja Mäkinen tutki muutama vuosi sitten yli 13 000 EU.asiakirjaa ja löysi sieltä kansalaisen, jolle oli ”näytetty paikka” olla – hallittavana,

 

”Ristiriita Euroopan Unionissa syntyy koska kansalaisia sopeutetaan ja heidän toivotaan muuttuvan hallintoon sopiviksi näyttämällä heille rajattu osa suuressa näytelmässä kohti talouden määräävää asemaa.”

 

Kehitys on hienovaraista ja huomaamatonta, mutta luonteeltaan määrätietoista, pakottavaa.

 

- Tällä hetkellä EU:n perussopimuksissa ei ole kovin yksityiskohtaisia määräyksiä demokraattisesta vastuuvelvollisuudesta euroalueen asioissa, myöntää komissiokin itse.

 

Unioni käyttää aina kriisejä hyväkseen luodessaan ylikansallisia järjestelmiä ja keskitystä. Joskus tuntuu, että epätasapainosta on tehty tarkoituksellinen talouden instrumentti: arvonlisäyksen tavoite ja pääoman kasauttamisen työväline.

 

Ensimmäinen pointtini on, että uuden talousopin, tämän uusliberalismin, ideologiassa ihmiset halutaan yhtenäistää ja saada markkinoiden kontrolliin.

Voidaksemme välttää omassa leirissämme pahimman pitää osata katsoa myös peiliin. Olen innokas eurooppalainen.

Siksi olen yhtä kriittinen sen valtaa pitäviä kuin omia poliitikkojanikin kohtaan Suomessa.

 

 

 

Pierre Rosanvallon on ranskalainen demokratiatutkija, joka on 1970-luvulta alkaen tutkinut yhteiskuntaa. Rosanvallon on kehitellyt kansalaislähtöistä poliittista toimijuutta, jota hän nimittää vastademokratiaksi. Se on kansalaisten oikeutta valvoa, tuomita ja torjua poliittisten päättäjien toimintaa.

Vastademokratia on yksi politiikan muoto, se kuuluu samaan kokonaisuuteen kuin viralliset demokraattiset instituutiot.

 

Kansalaisten ihan terve epäluulo EU-demokratiaa kohtaan on kytköksissä sen rakenteisiin kohdistuvaan epäluuloon, ja nämä kaksi vahvistavat toisiaan.

Vastademokratian ikävä äärimuoto on populismi. Rosanvallon pitää populismia vastademokratian tautina, vaivana, josta tulee pyrkiä eroon.

 

Toinen pointtini on, että kansalaiskatsannossa vallasta on tehty kohde – objekti. Siksi vallan halutaan nykyisin olevan mahdollisimman avointa, jotta sen valvonta olisi mahdollista ja onnistunutta.

Valtaa ei siis enää kansalaistoiminnassa havitella, kuten aiemmin vaikkapa luokkataistelun historiassa, vaan kansalainen ottaa osansa vallasta valvomalla vallanpitäjiä.

 

Kolmas pointtini on, että tietoverkot ja kommunikaatiovälineet, erityisesti sosiaalinen media on tuonut tähän kokonaan uuden ulottuvuuden ja tavan toimia. Se antaa kansalaisille uuden mahdollisuuden harjoittaa kansalaisoppositiotoimintaa – vastademokratiaa - mutta tehdä yhdessä myös yhteisiä hyviä tekoja.


Vedetäänpä sanottu yhteen ja tehdään teesi: 

Euroopan integraatio muokkaa uusiksi käsityksiämme valtiosta, hallinnosta, suvereniteetista ja kansalaisuudesta.

Politiikkaa, demokratiaa kuin identiteettejäkin tarkastellaan nykyisin ylikansallisissa kehyksissä. Prosessissa hylätään vanha demokratiakäsitys, jossa jossa kansalaiset suuntasivat aloitteita ja toivomuksia hallintoon päin: nyt hallinto näyttää heille paikan olla.

Uudessa opissa hallinnon ei pidä enää muuttua, vaan kansalaisen.

 

 

 

TEESINI ON: EU on liiaksi suuryritysten ja liian vähän kansalaisten projekti. Säilyäkseen EU:n on otettava ihmiset osallisiksi eikä hallinnan kohteiksi.

 

1.      Euroopan Unionista ei tule liittovaltiota koska tältä valtiolta puuttuu kansa, demos, on vain hallinto: kratia ja hallittavat.

2.      Unioni ponnistelee liikaa vääriä asioita väärin opein ja elää siksi kriisistä toiseen.

 

KUUNTELE: klikkaa kuvaa

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

OTA OSAA KESKUSTELUUN:

RADIOSSA

RADILOGO ohjelma ja Hegel.jpg
Olemme myös radiossa. Kuuntele lyhyt esittely
tai mene nettiradion ohjelmasivuille
Televisiossa
Näyttökuva 2019-1-2 kello 15.38.30.png
Osallistu
LINKKIPALLOMERI.jpg
kolmas_draft1 – Kopio.jpg
Tieto-ekirjat
Näyttökuva 2018-10-21 kello 18.53.41.png