© 2017- BY VELI-ANTTI SAVOLAINEN ". Proudly created with Wix.com

EUROOPPALAINEN KRIISIKATSAUS. Toisella vuosisadalla pitää varoa joutumasta suurimmaksi hölmöksi

December 23, 2017

 

Itsenäisen Suomen 100 vuotinen taival sai ansaitun, kohteliaan huomion maailmalla.

Hyvää ne ajattelevat - jos nyt ylipäätään ajattelevat meitä.

 

Euroopan yhdentymisen tosiasiallinen päämääränä on ollut alusta alkaen suuryhdysvallan perustaminen Eurooppaan. Se perustuu ranskalaisen Jean Monnetin hahmottelemaan pienten askelten hivuttamisen politiikkaan, ”funktionalismiin”, tarkoituksenmukaisuuteen perustuvaan toimintaan.

Jean Monnetin mukaan Euroopan liittovaltiota piti rakentaa niin hitaasti ja varovasti, etteivät Euroopan eri maiden kansalaiset käsittäisi Euroopan yhdentämisenlopullista päämäärää – Euroopan Yhdysvaltoja.

Monnetin idean mukaan Euroopan maiden pitäisi vähitellen perustaa eri yhteiskunnan ja talouden sektoreille valtaa tehokkaasti yleiseurooppalaiselle tasolle siirtäviä eurooppalaisia instituutioita ja organisaatioita.

Kun kansallisvaltiot olisivat siirtäneet jo niin huomattavan osan päätösvallastaan eurooppalaiselle tasolle, kansallisen päätösvallan jäänteistä luopuminen olisi helppoa.

 

Monnetin strategian mukaan vallansiirron askelten tulisi olla kuitenkin niin huomaamaton, ettei se aiheuttaisi vastareaktioita kansalaisten keskuudessa...

 

1. TIEKARTTA. Nyt pitäisi osata piirtää tiekartta Suomelle tulevalle vuosisadalle, se on enemmän kuin valtiovarainministeriön virkamiesten kullekin vaalikaudelle manipuloima budjettikehys toimia.

On näet vaara, että jos olemme suurimpia hölmöjä rahoitusmarkkinoilla, velan kanssa. Pankkien suhteen ja eurooppalaisen ”yhteisvastuun” kantajina, se vaara on menettää omat pelimerkit laakista.

 

 

 

2. KASINOLLA PELATAAN TAAS TOISTEN MERKEILLÄ. Nyt puhutaan virtuaalivaluutta Bitcoinilla tapahtuvasta vedonlyönnistä jossa suurinta hölmöä jo etsitään.

 

Suuremman hölmön teorian mukaan järkevät: rationaaliset ihmiset voivat ostaa jotakin -vaikkapa osakkeita tai bitcoineja - liian kalliilla, jos he olettavat että joku muu ostaa sen heiltä pois vielä kalliimmalla. Tällaisten virtuualirahojen tai osakkeiden arvo romahtaa hyvin nopeasti sitten kun ei enää löydy suurempaa hölmöä.

 

Meistä aika monet ovat jo suurimpia hölmöjä. Suuremman Hölmön Teoria on pääsyyllinen vaikkapa siihen, että Suomessa asunnot maksavat niinkin paljon kuin maksavat.

 

Talouden sanotaan perustuvan rationaaliseen, todenmukaiseen järkeen. Sijoittajien oletetaan olevan järkiperäisiä ja siten arvostavan arvopaperit oikeaan arvoon. Siinä määrin kun jotkut sijoittajat eivät ole rationaalisia, heidän kaupankäyntinsä on sattumanvaraista. Uskoon kuuluu, että epärationaaliset sijoittajat kumoavat toisensa kaupat vaikuttamatta osakkeen hintaan.

 

Tosiasia kuitenkin on, että vaikka kaikki muu on muuttunut, ihminen on vuosisatojen ajan pysynyt samanlaisena epärationaalisena olentona ja tunteittensa vankina. Jokainen sukupolvi toistaa edellisten sukupolvien virheet.

Vaikka tietotekniikka ja laitteet olisivat kuinka edistyksellisiä tahansa, markkinapsykologia on edelleen avainasemassa jokapäiväisessä pörssikaupassa.

 

 

 

3. PANKIT SAAVAT SUOJELUA. EUROOPAN KRIIKATSAUS. Sama koskee pankkeja. Niiden pitäisi olla rationaalisia järkeviä.

Monilla pankeilla näyttää kuitenkin olevan tietoinen tavoite tukeutua velkarahoitukseen niin suuressa määrin kuin laki sallii ja johto uskaltaa.

 

Harvat meijerit maatilat, bussifirmat, ravintolat, öljynjalostamot tai teleoperaattorit rahoittavat toimintansa 96-prosenttisesti velalla ja vain neljän prosentin prosentin osakepääomalla, mutta pankeille tämä käy.

 

Tämä taipumus velkaantua niin paljon kuin suinkin mahdollista on niin voimakas, että sitä on ollut pakko lainsäädännöllä ohjata kohti vakuuksien takaamista. On laadittu säädöksiä, joilla julkinen valta on asettanut minimivaatimuksia pankkien vakavaraisuudelle.

 

Nyt vakavaraisuutta tuetaan suurimpien hölmöjen setelien painamisella.

Euroopan keskuspankin ”elvytystoimet” ovat siirtäneet ison osan euromaiden velasta pankeilta jäsenmaiden omien keskuspankkien käsiin.

 

Tilanteesta on syytä olla Suomessakin huolissaan. Jo kesäkuun lopussa 2016 Suomen Pankin taseessa oli 13 miljardin euron arvosta Suomen valtion velkakirjoja, jotka oli lunastettu finanssimarkkinoilta.

 

Eurooppalaisen uuden valuuttarahaston idea on, että EU-komissio ja IMF eivät olisi enää mukana, jos jokin euroalueen maa joutuisi vaikeuksiin. Se tekisi euroalueesta riippumattomamman muusta EU:sta ja IMF:stä.

Euroalueen asiat olisivat euroalueen omia asioita.

 

Suoria, nykyisiä EVM-, ERVV- ja Kreikka-vastuita Suomen valtiolla on vajaat 20 miljardia euroa. Suomen saatavat, noin 70 miljardia euroa, Target2-järjestelmästä vastaavat noin kolmannesta bruttokansantuotteesta.

 

Ilman velkajärjestelyiden mahdollisuutta valuuttarahasto olisi puhdas velkojen yhteisvastuullinen takausjärjestelmä. Se johtaa taas moraalikatoon: jokainen jäsenmaa tietäisi, että kriisissä muut jäsenmaat tulisivat pelastamaan.

Myös sijoittajat tietäisivät tämän, mikä mahdollistaisi jäsenmaille halvat lainat – sekä jälleen kerran ylivelkaantumisen.

 

Euroopan päivän tilanne on, että sen pääomamarkkinoiden hintamekanismi on vääristynyt, pankkien taseet ovat täyttyneet erityisesti omien isäntämaiden velasta, kriisivaltioiden velan korot on onneksi saatu pysymään matalalla.

 

Ilman EKP:n setelipainajaisia euro olisi jo hajonnut.

 

Euroopan pankkien kriisi on akuutti: ongelmapankkien pulmat ovat todellisuudessa kasautuneet ja valtiotkin jatkavat yhä velkaantumistaan.

 

EKP:n taseen loppusumma on yli 4400 miljardia euroa, Suomen Pankki ja muut kansalliset keskuspankit omistavat jo yli viidenneksen maidensa velkakirjoista. Löysä keskuspankkipolitiikka on kasvattanut omaisuuserien arvoja ja lisännyt alueen pörssirikastumista.

 

Kansanedustaja Elina Lepomäki on todennut että "Target2-maksukyvyttömyystilanteessa joutuisimme ensikädessä luopumaan keskuspankilta saatavista osingoista ja pahimmillaan pääomittamaan EKP:a budjettivaroista. Kriisin iskiessä tai jos epätodennäköinen tapahtuisi - eurosta lähtisi joku maa tai se hajoaisi - yhteisvastuu toteutuisi kerralla suurempana kuin mihin yksikään eurooppalainen työttömyysvakuutusrahasto, suhdannetasausrahasto tai kriisinratkaisurahasto yltäisi."

 

Saksan demarien johtaja, entinen EU-parlamentin puhemies Martin Schulz vaatii, että EU:sta tehdään liittovaltio vuoteen 2025. Schux pitää ottaa tosissaan sillä hänestä on tulossa Saksan ulkoministeri.

 

4.LIITTOVALTIOVASTUUTA. Euroopan komissio hamajaa valtaa itselleen. Juncker, Tusk ja Katainen haluavat olla isoja herroja eikä Presidenttejä, valtiovarainministereitä eikä toteuttajia. Esityksiä EY byrokratian vallan lisäämiseksi  satelee puolivuosittain, Se on valtavirta joka on vastoin eurooppalaisten mielipiteitä. Se on vaarallista koko Euroopan unionin tulevaisuudelle ja osoittaa komission täydellistä vieraantumista yliesestä mielipiteestä - aseita jaetaan huhtasaarelaisille huruille vastoin järkeä. 

Nyt ajetaan liittovaltiota ja pankkiunionia,minkä myötä syntyisi yhteistä vastuuta muiden joutuessa pankkiongelmiin.


Eurooopan Unionin komissio kertoi itsenäisyyspäivänä ”tiekartassaan”, että pankkien romahtamisen varalle kehitettävä talletussuoja valmistuu jo kesään 2019 mennessä. Suomen vaatimus on, että kunkin maan pankit saadaan tervehdytettyä ja ennen yhteiseen talletussuojaan siirtymistä.

 

Petteri Orpo tarvitsee vuosisadan aikalisän,

jotta Suomen vaade pankkien tervehtämisestä toteutuu.

Nyt sanotaan yhtä, mutta hivutetaanko taas toista?

Kuten tässä Natossa tehtiin ja tehdään...Valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoi että Kreikassa ongelmaluottojen määrä on noin 30 prosenttia lainakannasta ja Italiassakin 15 prosenttia. Suomessa vastaava osuus on vain runsas prosentti.

Ikävä fakta on, että ennen kuin ongelmallisimpien euromaiden pankkisektorin riskejä on vähennetty riittävästi menee koko vuosisata. Tässä ei siis kannata joutua komission, saksademari, tuleva ulkoministeri Martin Schultzin ja Ranskan Emmanuel Macronin valmistelemaan suurimpaan hölmölään.

 

Kolmas itsenäisyystaistelu on eurooppalaista, itsenäistä avarakatseisuutta, jossa vältetään suurimman hölmön roolia ja alamaisuutta suuremmille maille.

 

Yhteistyötä - itsenäisesti.

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

OTA OSAA KESKUSTELUUN:

RADIOSSA

RADILOGO ohjelma ja Hegel.jpg
Olemme myös radiossa. Kuuntele lyhyt esittely
tai mene nettiradion ohjelmasivuille
Televisiossa
Näyttökuva 2019-1-2 kello 15.38.30.png
Osallistu
LINKKIPALLOMERI.jpg
kolmas_draft1 – Kopio.jpg
Tieto-ekirjat
Näyttökuva 2018-10-21 kello 18.53.41.png