© 2017- BY VELI-ANTTI SAVOLAINEN ". Proudly created with Wix.com

TERVEYSHUOLTOVARMUUS UHATTUNA. Meneekö koko sote nurin jatkuvien sivupolkujen vuoksi?

November 16, 2017

 

Nyt on myynnissä myös kansalaisten hengen turvaaminen. Viimeksi Meri-Lapissa myytiin koko terveydenhoito perustettavalle yhtiölle, jossa Mehiläinen surisee ensi viulua miljardilla 15 vuoden aikana.

Kun muutkin pikku sairaalapiirit innostuvat samaan pelastaakseen keskussairaalapalvelut lähimaastossa onkin sote taas uudessa sopassa

kiehumassa yli. 

 

Valtion pitäisi varautua huolehtimaan huoltovarmuudestaan erilaisten kriisien, energiahäiriöiden, onnettomuuksien, luonnonmullistusten ja sodan varalta.

 

Asiat ovat menneet huonoon suuntaan tässä suhteessa, olemme myyneet avaintehtäviä; esimerkkeinä kauppalaivaston, rahoitushuollon, elintarviketeollisuuden ja kommunikaation avainaloja ulkomaisille toimijoille kuin mitään pahaa ei meille voisi sattua.

 

 

 

 

 

Seuraava koko kansan elämään vaikuttava miljardilasku ja huoltovarmuusongelma uhkaa meitä sotessa. 

Siitä ovat varoittaneet kovin sanoin asiantuntijaporvarit: emeritusprofessori Martti Kekomäki, professori Heikki Hiilamo ja sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, entinen ministeri Osmo Soininvaara ja monet muut asiantuntijat.


Soininvaara puhui ryöstökapitalismin voittavan jos ”valinnanvapauden”kanssa tunaroidaan, Hiilamo varoittaa kaappauksesta ja kustannusten noususta ja Kekomäki kertoo miten edessä voi olla rusinat pullasta malli, jossa yksityinen tienaa terveillä ja julkiselle jää kallein potilas kymmenkertaisine kustannuksineen.

Juuri niin näyttää käyvän. Meri-Lapissa Mehiläinen saisi monopolin palvelujen tuottamiseen 15 vuodeksi ja valinnan vapaus olisi siis ollut kenelle yhteiskunta luovuttaa varansa. Merilappilaisia on paha mennä paimentamaan, hehän haluavat vain turvata lähipalvelut,

Soininvaara kirjoitti jo vuosi sitten: ”olennaista on, että paljon merkittäviä asioita on auki – niin pahasti auki, ettei edes ongelmaa ole hahmotettu. Jos hallituksella on näihin ongelmiin ratkaisu, hyvin se on sen salannut. Ensimmäistä vuosista saattaa siksi tulla todella kalliita, samalla kun jotkut pystyvät tekemään helposti paljon rahaa.”
”Koittaako sote-palveluissa ryöstökapitalismin aika?” 
Soininvaara kysyi 2016.

 

Vastauksia alamme nähdä nyt.

 

Se siitä Sipilän strategiasta

 

27 MILJARDIN SOTE-POTTI.

Alexander Stubbin johtama kokoomus koplasi, tehtäväksi saaneena, soten uusille markkinaraiteille myöntämällä keskustalla maakuntahallinnon vastapainoksi terveystoimen kaupallistamiselle ja kansainvälisten suurterveysyritysten jättivoitoille.

Siitä pitäen kokoomuksen soteasiantuntijat - kuten Laura Räty ja Lasse Männistö, joko siirtyivät jättipalkoille näihin ulkomaalaisomisteisiin terveysjätteihin tai kokoomus alkoi edustaa näiden yritystren intressiä Paula Risikon johdolla.

Tämä on pahasti sanottu, mutta jälki näkyy jo.

Meri-Lapissa mitään "valinnan vapautta" ei synny

 vaan yhden yrityksen monopoli. 

KAPINOITA SUOMESSA

Sosiaali- ja terveys- kunta-, maakuntauudistuksen myötä Suomeen on syntynyt viranomais- ja kuntakapinoita valtion aikeiden syrjäyttämiseksi.

Monet kunnat, viimeksi Kemi, Tornio, Keminmaa ja Simo päättivät vuorostaan säilyttäää kunnallisen itsehallinnon päätösvallan puitteissa – vielä kun se on mahdollista – terveydenhuollon alueellaan; ulkoistamalla sen monikansalliselle terveysyritys Mehiläiselle.

Näitä kuntakapinoita on nähty muuallakin kuntien pyrkiessä turvaamaan paikalliset, tai kuten Vaasassa, myös kielelliset palvelut.

Eräät pienet kunnat ovat ulkoistaneet palvelut yrityksille ja näin tehneet soteuudistuksen ”tyhjäksi” omalta osaltaan. Se on ymmärrettävää toimintaa, mutta tekee mahdottomaksi koko maan laajuisen remontin. Tässä yhteydessä tämän soten, joka perustuu maakunnalliseen hallintoon, jolle valtio myöntää varat, joita maakunta jakaa valitsemilleen toimijoille.

 

Tässä ollaan kansan vallan ja vaikutusmahdollisuuksien ytimessä: ihmisten kokeman subjektiivisen edun ja siihen liittyvän kunnallisen itsehallinnon törmätessä valtion lainsäädäntödiktaatin kanssa.

 

Olisin periaatteellisesti merilappilaisten puolella, mutta hyvän asian myyminen monopoliksi - ilman kilpailua - ahneelle veroja Suomeen vältelleelle yritykselle, panee vaa´an kallelleen toiseen suuntaan. Se mikä on hyvä siellä hetken ei pitkässä juoksussa ole, ainakaan muille.

 

Mikä tässä nyt tulee selväksi ja näkyville kohurekrytointien lisäksi on, että suuret monikansalliset terveysyritykset ovat päättäneet keinoja kaihtamatta kaapata terveydenhuollosta miljardisiivuja omaksi edukseen. Kun Mehiläinen hakee 15 vuoden monopolia Meri-Lapissa ei potilaalla ole asiallisesti mitään valinnan vapautta koska kilpailijaa ei ole.

 

Onneksi ei ole vaikea ennustaa, että Meri-Lapin exithanke kaatuu. Se ei poista kuitenkaan koko sotesysteemin ajautumista väärälle sivuraiteelle kokoomuksen ja keskustan pelatessa jo likaisilta vaikuttavilta maakunta-privatisoimispeleillään omien intressiensä, mutta ei yhteisen edun puolesta.

 

Koko sotekorttitalo uhkaa siksi luhistua tai ainakin menetämme mahdollisuuden yrittää saada kuluja kuriin ja hoitovarmuutta. Tärkeintä on, sen nyt näemme, suuri saalis ei pääasia: parempi palvelu ja tehokkaampi yhtenäinen järjestelmä.

Potilaasta, asiakkaasta ja hänen hoitopalvelustaanhan asian yhteydessä ei puhuta lainkaan.

Työntekijöitä ei kuulla. Tehyn uusi puheenjohtaja sanoi radiossa ettei heitäkään ole asiassa kuultu lainkaan.

 

HALLITUS HARHAPOLUILLA ASIAIN ULKOPUOLELLA

Valtio-opin perustasolla tutustutaan käsitteeseen ”oligarkian rautainen laki.” Se tarkoittaa asian kulkua, jossa alkuperäinen tavoite syrjäytyy johtajien myötä joksikin ihan muuksi.

Juha Sipilän hallitus aloitti strategisen johtamisen pohjalta. Sote-uudistus oli keskiössä strategisena tavoitteena hoitoketjujen yhtenäistäminen, parempi palvelujen saatavuus ja tehokkaampi toimintatapa seurauksena kolmen miljardin euron tehokkuusparannus.

Sitten iski oligarkian rautainen laki, Keskusta ryhtyi ajamaan pyhää lehmäänsä maakuntauudistusta markkinoille ja kokoomus ”valinnan vapautta”, joka ei ollut potilaan vaan päättäjien vapaus valita firmatoimija julkisen sijaan.

 

Yksinkertaistamisesta tuli monimutkaistus.

 

Mitään koordinaatiota ei näytä Meri-Lapin perusteella olevan.

 

Kokenut virkamies Raimo Sailas sanoo, että hanke on kaikkien aikojen huonoimmin valmisteltu julkisen palvelun uudistushanke

 

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön Kirsi Varhilan mukaan Lapin maakunnan itsenäisyys voi olla uhattuna Meri-Lapin sote-ratkaisujen takia.

Viime viikolla Varhila sanoi, että sote-uudistuksen jälkeinen Lapin maakunta ei pysty toimimaan, jos kolmasosa rahoituksesta on betonoitu pitkien sopimusten myötä.

– Kyllä maakunnan toimintaedellytykset tuossa hyvin viedään. Yhteisyritys ei sinänsä sitä aiheuta, mutta yrityksen puitteissa tehtävä ulkoistus Mehiläisen kanssa, tuottaa maakunnalle aikamoisen haasteen palvelustrategian ja palveluverkoston suunnittelun suhteen, Varhila sanoi STT:lle.

 

Ter­veys­pal­ve­lu­y­ri­tys Me­hi­läi­nen on tyy­ty­väi­nen Ke­min, Tor­ni­on, Ke­min­maan ja Si­mon kun­nan­val­tuus­to­jen pää­tök­siin pe­rus­taa yh­tei­sy­ri­tys Me­hi­läi­sen kans­sa. Yri­tys tuot­taa jat­kos­sa pe­rus­ter­vey­den­huol­lon, kun­tou­tuk­sen ja eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lui­ta Län­si-Poh­jan alu­eel­la. Me­hi­läi­sen ta­voi­te on, et­tä Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­laan ha­keu­du­taan tu­le­vai­suu­des­sa myös maa­kun­nan ul­ko­puo­lel­ta eri­kois­sai­raan­hoi­don va­lin­nan­va­pau­den puit­teis­sa.

 

Lapin tapaus sai päättäjät ymmälleen koska se aiheuttaa melko sotkun eikä siihen ole lainsäädännöllä valmistauduttu. Kunnat käyttivät oikeuttaan päättää asiasta.

Hallitus aikoo esittää lähiviikkoina, että kun­tien ja kun­ta­yh­ty­mien sote-pal­ve­lu­jen laa­jo­ja ja pit­kä­ai­kai­sia ul­kois­tuk­sia sekä suu­ria in­ves­toin­te­ja ra­joi­te­taan vä­li­ai­kai­sel­la lail­la. Luvassa lienee myös valituksia ja viranomaisen tarkka syyni.

 

MARKKINATALOUS ENNEN HUOLTOVARMUUTTA

Tämä markkinahuuma ainoana totuutena ilmeni hyvin pari viikkoa sitten keskustalaisen kansanedustajan kertoessa uskomattoman tarinan lobbarien pyörittämästä kokoomuksen ministeriryhmästä terveydenhuollon valinnanvapaus pykäliä hiottaessa hallituspuolueiden välillä. Suurten terveysyhtiöiden kokoomuslaiset ex-päättäjät, nyt lobbarit, olivat ohjeistaneet suoraan puoluettaan.

 

Olemme terveydenhuollossa kansallisella vedenjakajalla.

Koko uudistuksen päämäärä; toiminnan selkeyttäminen, parempi palvelu ja tasavertaisuus alueilla, pienemmät kulut on muuttunut taisteluksi ”valinnan vapaudesta”, joka on muka potilaan vapautta valita, mutta tosiasiassa siis "vapautta" julkiselle toimijalle valita mikä yritys saa yhteiskunnalta miljarditulot ja tehtävät.

 

Minusta on hyvä, että saisin valita lääkärini, nythän en saa. Lääkärit vaihtuvat julkisessa ”omalääkäri”-järjestelmässä joka vuosi tai tiuhempaan. Potilas aloittaa aina tyhjältä tietokonepöydältä eikä mitään turvallista hoitosuhdetta synny, vain hoitoliukuhihnaa ja postipakettihoitoa paikasta toiseen.

On toki palveluseteleitä, jolla saa valita missä seuraavan 20 minuuttia saa käydä eri yksityisten lääkärien tietokonepöydällä.

 

Yksityinen terveyspalvelu ja erityisesti vanhusten hoito on ollut kolmannen sektorin ja pienten kotimaisten yritysten rinnakkaispalvelua julkista täydentämässä. Opiskelijoilla on ollut omat terveydenhuollon säätiönsä ja työssäkäyvä väestö on ollut työterveyshuollon piirissä. Rinnakkain elo on sujunut hyvin – ja tuottavasti yrityksille, koska katteet on turvannut julkinen lompakko.

 

Se mikä minua arveluttaa nyt on, että ulkomaiset sijoittajat ja monikansalliset suursoteyritykset ovat aloittaneet järjestelmällisen, suuren rahan siivittämän osto-operaation markkinoilla ja jättimäisen investointiohjelman kaapatakseen terveyden huollon ja sen julkisen tuen itselleen. Suuret, ennen kotimaiset terveysyhtiöt ovat luisuneet ulkomaiseen omistukseen ja hallintaan.

 

Suomen kansan kalliilla veropanoksella maksama järjestelmä siirtyy kansainvälisten markkinoiden haltuun.

 

Se sisältää terveyden huoltovarmuuden ongelman.

 

Pysyykö systeemi varmana sodan, vararikon tai poliittisten kriisien olosuhteissa?

 

Kuinka suuret oppirahat kokoomuksen markkinaliberaalien opinkappaleesta pitää tulevaisuudessa maksaa?

 

Tätä vartenko olemme maksaneet yli puolet veroistamme plus palvelumaksut?

Mikä on ”isänmaan etu” tässä 27 miljardin euron asiassa?

 

APATIAN JOUKKOTUHOASE

Järjestelmässämme, poliittisen eliitin, ekonomistien ja lehdistön yhteisesti asettaman esityslistan kautta hetken asioilla ja arvoilla on taipumusta muuttua yleisiksi, päteviksi totuuksiksi ja tulkintamalleiksi. 
Niitä aletaan pian toistaa yhtenä ja ainoana totuutena yhteiskunnallisesta todellisuudesta. 


Yhden totuuden malliin kuuluu myös näyttävien näytelmien esittäminen kameroiden kautta kansalle. Näytelmän juoneen kuuluu kriisiyttäminen ja siinä asioiden yksinkertaistaminen pilkkominen iskusanoiksi, näytelmän käsikirjoitukseen asioiden pätkiminen ajallisesti. Näytökseen kuuluu tarkoitustaan vastaamattomien kielikuvien repliikit ja draaman kaari synnytettyjen moraalisten abstraktioiden kautta. 

Vanhan vallan puolustukseen kuuluu vanhan tai oman ajattelutavan piilopuolustuksessa apatia-ase: kansalle toistetaan kyllästymisrajalle iskulausetta - nyt hallinto- ja toteuttamisalueiden määrästä ja ymmärtämisen vastuuvapaudesta - jotta se kadottaisi kuvan suuresta kokonaisuudesta. Sotea on jauhettu niin liikaa ja vaikeasti että apatia-ase toimii hyvin, kukaan ei enää jaksa koko sanaa, Omaksi vahingokseen.

Yhteiskunnallisessa muutoksessa tämä muuntaa todellisuuden. Julkisen palvelun markkinaistaminen, luovuttaminen rahantekokoneille on potilaan valinnan vapautta.

Haloo. Keisarilla ei ole vaatteita!

Perusasioiden äärellä
Hallituksen pöydällä polttelee on suurin uudistus sitten 1970-luvun peruskoulu- ja sosiaaliturvauudistusten. Siksi valtapeli aatteiden välillä alkoi taas.Asia ei kuitenkaan ole hohhoijaa- tai jokotaas-juttu, vaan valppauden paikka.


Kokoomus on vahva valtion tasolla ja kaupungeissa siksi sen malli on keskittävä, se haluaa taktisesti rajata soteasian terveydenhoitoon. 


Kokoomuksen ajama keskittävä, palveluja yksityistävä rakenne edistäisi edelleen uusliberalistista yksityistämisen hallinto-oppia.


Viime vaalikaudella kokoomus, vihreät ja sosialidemokraatit halusivat ajaa metropolistamista kuntien määrää karsimalla ja keskittämällä käyttäen sotea apunaan.  Nyt sen taktiikkaan kuuluu monipäisyys; vastuuvapaamielinen kokoomuslainen Jan Vapaavuori vastustaa koko sotea, terveystanttakokoomuslainen Paula Risikko sotkee taas tätäkin neuvottelukierrosta ja puheenjohtaja Petteri Orpo sopii stubbilaisesti mikä ei pidä.

 

Nyt kokoomus sallii maakuntauudistuksen jos se saa terveydenhuollon markkinoille.

 

Kyse oli ja on valtapolitiikasta kaupunkipuolueiden vallalla olevan keskittämispolitiikan ja Maalaisliiton perillisten desentralisaatioideologian välillä. Nyt siihen liittyy myös tuo kaikkiaan 60 miljardin euron potin jako.


Eli kun siihen liitetään myös toinen suuri jakokysymys tuottajavastuusta yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä ollaan politiikan ytimissä.

 

Suurissa asioissa – ja rahoissa.

 

Siksi potilas nyt vain unohtuu koska ei ole kyse sairaan- vaan varainhoidosta. 

Potilaan olisi syytä nousta pystyyn terveytensä vuoksi.
 

 

 

KYSEESSÄ ISOT RAHAT.

Uusliberaali hallinto-oppi, jota kutsutaan nimellä NPM, new public management siis ajaa heikkoa yhteiskuntaa, jossa palvelut tuottaa yksityinen sektori.


Se on iso tappio kansan itsehallinnolle ja mittava korruptioriski.

 

Mittasuhde on sotessa valtava, uudelle haltijalle siirtyy 30 miljardin euron, verorahoilla maksettu, kiinteistömassa paikallistoimijoilta. Kiinteistöjalostukseen perustettiin yhtiö; huomiota herätti, että joku nimitti sille johdon tekemään jotain ilman julkista hakua tai julkista keskustelua.


Muista EU-maista poiketen Suomi on myös päättänyt siirtää kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut myös kansallisen hankintalain piiriin, vaikka EU-direktiivit eivät pakota kilpailuttamaan sosiaalipalveluita.


Se oli merkittävä ideologinen ratkaisu markkinoiden eduksi. Sosiologi, terveystieteiden lisensiaatti Jukka Ohtonen kutsui päätöstä kevään YLE:n MOT-ohjelmassa ”yhdeksi Suomen historian suurimmista markkina-avauksista: arvoltaan kymmenen prosenttia bruttokansantuotteesta.”

 

Lue lisää:

 

Jaa juttu eteenpäin työkalut alla.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

OTA OSAA KESKUSTELUUN:

RADIOSSA

RADILOGO ohjelma ja Hegel.jpg
Olemme myös radiossa. Kuuntele lyhyt esittely
tai mene nettiradion ohjelmasivuille
Televisiossa
Näyttökuva 2019-1-2 kello 15.38.30.png
Osallistu
LINKKIPALLOMERI.jpg
kolmas_draft1 – Kopio.jpg
Tieto-ekirjat
Näyttökuva 2018-10-21 kello 18.53.41.png