top of page

Terveisiä eläkepommilta: vanhat aikuiset eivät koskaan ennen ole olleet näin vauraita...VIDEO


Vanhuuden suhteen on tapahtunut arvoasetelman outo muutos vanhuuden viisauden arvostuksesta on siirrytty laskemaan mitä tämä maksaa, yhtäkkiä ikääntyvistä puhutaan taloudellisena taakkana, eläkepommina ja taakkana, joka nuorempien pitää kantaa.

Outoa; vanhat aikuiset ovat terveempiä, rikkaampia, toimintakyisempiä ja yhteiskuntahyödyllisempiä kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiassa.

LAITETAANPA LUVUT PÖYTÄÄN:

Ikääntyvien kulutus kasvaa vahvemmin kuin minkään muun ryhmän. (WHO 2017)

Me yli 63 vuotiaaat maksamme Suomessa tuloveroa 6,3 miljardia euroa vuodessa.

Vanhustalouksien julkisen palvelun ja yksityisen kulutuksen arvo on kasvanut Suomessa jo lähes 25 miljardiin euroon, eikös se ole merkittävä kulutuspotti?


Ikääntyvien kulutus kasvaa vahvemmin kuin minkään muun ryhmän / WHO 2017.


Vanhustalouden eli hopeatalouden, jota englanniksi kutsutaan silver economyksi on sanottu olevan taloudellinen megatrendi eli jättijuttu.

Jotta vanhuuden taloudellinen arvo ja jättihyöty euroissa ymmärretään, on syytä luetella luvut.


Sen tekee Hyvän Vuosi 2020 tv-ohjelmassa Sosiaali ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Sarita Friman, joka oli heinäkuussa Suomessa pidetyn EU:nSilver economy konferenssin pääsihteeri.


Mielikuvamme ja asenteemme vanhuudesta on vanhentunut – pikainen päivitys on tarpeen, se hyödyttää koko yhteiskuntaa.


Meidän täytyy kuitenkin muistaa, etteivät kaikki ikääntyneet ole vahvoja, eivät vanhene onnistuneesti, eivät ole saavuttaneet hyvää vanhuutta, eivät nauti kolmannen iän vapauksista, eivät vanhene rohkeasti ja aktiivisesti eivätkä ole "tuottavia".

Tärkeää on, ettemme syyllistä heitä siitä, että heidän voimavaransa ovat jo kuluneet melko nuorenakin vähiin. Heillä täytyy taata täysi ihmisarvo.

Sairaat, köyhät, yksinäiset ja syrjäytyneet ikääntyneet täytyy ottaa vakavasti huomioon ja pyrkiä parantamaan heidän elämänlaatuaan. Tämä heikosti ikääntyvä osa saattaa olla melko suurikin, jopa viidennes, neljännes tai kolmannes ikääntyneestä väestöstä.


Jos nykyajan 65-80 vuotiaita vertaa 1950-60-luvulla eläneisiin ikätovereihin, ero on tuntuva niin jäljellä olevan elinajan odotteen kuin henkisen vireen ja terveydentilan perusteella.

Nykyvanhat ovat terveempiä, paremmin ravittuja elävät aivan toisenlaista tietämyksen elämää kuin 70 vuotta sitten.


Maailman väestö on meidän elinaikanamme kasvanut kahdesta kohta 8 miljardiin.

Maailma on muuttunut uhkakuvista huolimatta tänä aikana huikeasti parempaan tilaan kuin 1940-luvulla oli.


Silver Economy on EU:n termi, joka tarkoittaa uusia liike- toimintamahdollisuuksia, jotka liittyvät kasvavaan yli 50-vuotiaan, usein terveen, aktiivisen ja varakkaan väestönosan oikeuksiin, tarpeisiin ja vaatimuksiin. Minkä mittaluokan asiasta on kyse?

Kuten nimi sanoo hopeatalous ei ole ”markkinat” vaan siinä puhutaan poikkitieteellisestä käsityksestä hopea”talous”.
3 700 miljardin euron ”hopeatalous”

Termi Silver Economy; Hopeatalous kuten me näillä sivuilla sanomme, on suunniteltu kuvaamaan yli 50-vuotiaiden väestöön liittyvää taloutta.

Kyse ei ole pienestä asiasta sillä sen koko on arviolta 3,7 biljoonaa euroa ( 3 700 000 0000 000 ) eli noin 70 Suomen valtion vuosibudjettia.

Se kasvaa edelleen ja sen odotetaan tuottavan Euroopan talouteen vuoteen 2025 mennessä jo yli 5,7 biljoonaa euroa.


Itse asiassa Euroopan hopeatalous on maailman kolmanneksi suurin talous Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen.Veli-Antti Savolainen
3 244 katselukertaa
bottom of page