• HYVÄN TOIMITUS

Hyvä tietää +70: "KARANTEENI JATKUU VUODEN LOPPUUN?" Mikä oikeus vanhoilla on ihmisyyteen?

Päivitetty: huhti 12

Yli seitsenkymppiset voivat joutua olemaan neljän seinän sisällä vuoteen 2021 saakka. arvelee Europan komission puheenjohtaja Ursula van der Leyen saksalaisen Bild-lehden mukaan.


Mitä tämä tarkoittaa heidän ihmisoikeuksilleen?
Isompi juttu saksalaisessa sensaatiolehdessä.Siteeraus Helsingin Sanomista.

Herättää kysymyksiä.KORONA pandemia uhkaa jo ikääntyneiden ihmisten yhtäläisiä ihmisoikeuksia.

Sekin on syytä huomata ajoissa.


AGE PLATFORM EUROPE on vanhenevan väestön puolustuspuhuja Unionissa.

Tässä muutama huomionarvoinen pointti tuoreesta. AGE kannanotosta:1. Meillä kaikilla on yhtäläiset oikeudet iästä riippumatta

Vanhemmilla ihmisillä on samat oikeudet kuin muilla, ja näiden on oltava yhtä selviä pandemian aikanakin.

Kansanterveydellisissä hätätilanteissa, kuten COVID 19: ssä, joidenkin oikeuksien, kuten kokoontumisvapauden, rajoitukset voivat olla perusteltuja viruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Näiden rajoitusten on kuitenkin oltava oikeasuhteisia, ehdottoman välttämättömiä, ajallisesti rajoitettuja ja niitä on sovellettava syrjimättömästi.

2. Kaikilla on oikeus terveyteen

Jokaisen oikeus terveyteen on vaarassa pandemian aikana. Siksi tarvitaan ylimääräisiä turvallisuustoimenpiteitä, kuten karanteeni ja fyysinen etäisyys. Koska vanhemmilla ihmisillä on suurempi riski vakavista komplikaatioista COVID-19: n vuoksi, tarvitaan kohdennettuja toimia.


Politiikan suunnittelussa yksin ikä ei saisi kuitenkaan koskaan olla kriteeri hoidollisille leikkaukselle.

3. Syrjintä, vihapuheet ja leimaaminen on väärin

COVID-19: n puhkeamisen jälkeen olemme nähneet ennennäkemättömän paljon ageistisia, ikäsyrjiviä kommentteja mediassa. Vihapuhetta ei saa suvaita millään perusteella.


Vaikka ikääntyneet ihmiset ovat haavoittuvassa tilanteessa pandemian aikana, heidän leimaamisensa rasitteeksi on heidän luontaisen arvonsa loukkaamista. Vanhemmat ihmiset ovat arvostettuja ja arvokkaita jäseniä yhteiskunnissamme.

Koronan ajan toimenpiteet eivät saa heikentää ikääntyneiden ihmisten itsemääräämisoikeutta, arvokkuutta ja yhtäläistä arvoa.


4. ERITYISIKÄRYHMÄT ERISTYKSISSÄ

Vanhemmat ihmiset, jotka tarvitsevat hoitoa

Tukia tarvitsevat vanhemmat henkilöt saatetaan jättää yksin fyysisen etääntymisen ja hoitotyöntekijöiden puutteen vuoksi pandemian seurauksena. Karanteenin aikana välttämättömien palvelujen jatkuvuus on taattava.

Tarvittavan avun toimittamatta jättäminen kriisin aikana merkitsee ihmisoikeuksien loukkaamista.

Vanhemmat ihmiset laitoksissa

Vanhuksilla, jotka sijaitsevat hoitokodeissa, on suurempi haittavaikutusten ja tartuntojen riski.

Laitoksissa olevien ihmisten tulisi saada lääketieteellistä, sosiaalista ja lievittävää hoitoa samoin perustein kuin väestö.


Henkilökohtaisten suojavälineiden on oltava hoitokodeissa työskentelevän henkilöstön ja asukkaiden käytettävissä. Viranomaisten on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet estääkseen eristyksen, laiminlyönnin ja halventavan kohtelun riski laitoksissa.

Vanhemmat yksin elävät ihmiset

Vanhemmilla yksin asuvilla ihmisillä on suurempi riski eristyneisyydestä ja puutteellisesta saatavuudesta tarvittaviin tavaroihin ja palveluihin pandemian aikana. Vanhemmat naiset, jotka muodostavat suurimman osan vanhimmista vanhoista, kärsivät suhteettomasti.


Fyysisen etääntymisen ei pitäisi johtaa sosiaaliseen eristykseen.

Valtioiden on toteutettava ylimääräisiä sosiaalisen suojelun toimenpiteitä, jotta tuki saavuttaa ne, joille kriisi kohdistuu suurimmassa määrin suhteettoman suuria riskejä.

AGE PLATFORM EUROPE 2020 4

459 katselukertaa

© 2017- BY VELI-ANTTI SAVOLAINEN ". Proudly created with Wix.com