top of page

Hanki tukijoita hyvälle idealle tai vastarinnalle. 

Tässä toimintamalli. Katso tietoruudut  ensin ja esitä sitten asiasi Foruumilla.

KANSALAISOPPOSITION
Kansalaisoppostio monistaa hyvää
Nyt voi vaikuttaa uudella tavalla
Mahdollisuus on  -
Pierre Rosavallon antaa esimerkin
Oppositio, joka tekee myös hyvää
Mahdollisuus jota käyttää
On jo oivallettu mistä on kyse
Hyvien asioiden monistuva kierre
Suoraan asiaan - ihan itse
hypersyklit 2014 3
Meidän Oma juttu
Suhde työhön
Suhde valtaan
Hypersyklit_ja_KO_2014_10__–_Kopio
Näin se syntyy kerää väkeä ja toimii
Koskaan ennen ihmiskunnan historiassa ei kansalaisilla ole ollut näin suuria vaikutuskanavia - hyvässä ja pahassa:

Uusi mahdollisuus toimia ja tehdä hyvää

Tietotekninen vallankumous on synnyttänyt uudenlaisen ihmisistä itsestään, läheltä kauas kasvavan mahdollisuuden, toimia, verkostua, väitellä, painostaa, esittää ja jopa päättää omista asioista. Ennen kaikkea: tehdä yhdessä hyvää.

Tietotekniikkaa hyödyntävä Kansalaisoppositioiden verkostorakenne tarvitsee vain sosiaalista mediaa täydentävän prosessien hallintamallin ja helppokäyttöisen prosessityökalun toimintansa impulsiivisuuden tulostamiseksi merkityksiksi.

Kansalaisista on tullut talouden välikappaleita ja hallinnan kohteita; objekteja. Kansalaiset ovat joutuneet toiminnan keskiöstä sen raja-alueelle marginaaliin.

Se on johtanut tilanteeseen, jossa kansalaiset ovat itseasiassa pakotettuja oppositioon suhteessa valtaan ja keskittyneeseen ahneustalouteen, koska ne eivät enää edusta häntä vaan itseään.

Kansalaisoppositio ei kansalaisvaikuttamisena ole kuitenkaan vain vastahankaa, vaan sen luonteva lähtökohta on, oman toimintansa kautta, synnyttää hyvien asioiden kierteitä.

Kansalaisoppositio on jo olemassa, mutta hahmottumatta ja huomaamatta toimiva ilmiö, jossa institutionaalinen valta on yhä enemmän virtuaalisen hetken kestävän, ad hoc-tyyppisen toiminnan haastamaa.

Kansalaisopposition idea menee pidemmälle kuin perinteinen käsitys kansalaisvaikuttamisesta. Kansalaisoppositiotoiminta ei ole yhteiskuntaelämätoimintaa vaan yhteisötoimintaa digitaaliajassa.

Se on ihmisten Oma juttu.

Kun kansalaiset syrjäytetään hallintojen alle muuttuu heidän roolinsakin, he joutuvat asettumaan oppositioon hallintaan ja harvojen intressistä saneltua maailmankuvaa vastaan saadakseen äänensä kuulumaan.

Kansalaisoppositioiden jo nyt tapahtuva  käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa kuvastaa niin median kuin itse tietoyhteiskunnan kansalaisoppositionkin luonnetta;

1. ihmiset heräävät epäkohtaan ja asiaan.

2. He ottavat nopeasti kantaa ja siirtyvät pian jo uuteen.

3. Asialistaa ei voi tarjota koska asialistat eivät kiinnosta.

Kun näin on, on siis opittava tekemään yhdessä eri tavoin kuin järjestöjen yhteiskunnassa. Laajat verkostoryhmien hankkeet ovat lokaaleja, paikallisia, niiden kasvu tapahtuu ajasta ja paikasta vapaasti, mutta yhteisen protestin tai hyvän mission siivittämänä.

Se voi olla vaivatonta verkkovaikutusta ”tykkäämistuesta” facebookeissa kutsuun toimia Kairon, Tunisin, Ateenan, New Yorkin, Helsingin tai Kokkolan kaduilla.

Kansalaisoppositio ei ole uusi, vaan jo alkanut, mutta muotojaan etsivä verkkovaikutus- ja kommunikaatioprosessi.

Miljardi vastalausetta tai peukkua verkossa ja satamiljoonaa kadulle syntyy jo pelkästään Facebookin asiakaskunnasta. Kymmeniätuhansia on saatu somekehotuksilla kokoon.

Kansalaisuuskäsitteen tuominen mukaan oppositiokäsitteen rinnalle tarkoittaa, että kansalaisopposition toimintaideaan kuuluu hyvän monistava hypersykli: läheltä kauas, pienestä suureen kasvava, hyvän luomisen ja synnyttämisen idea.

Koska kyse on kansalaisten oppositiosta ei ruutia kannata hukata vain vastustukseen vaan nimenomaan yhteiseen hyvän tekemiseen, hyvää asiaa monistaviin hyvien asioiden kierteisiin.

Katso kuvaa: hyvien asioiden kierteitä on synnytetty Suomeen jo ennen itsenäisyyttä ja nyt taas uudella tavalla.
Toimi:
Koulut, luokat, työharjoittelijat, opintoryhmät, työporukat, kyläyhdistykset, järjestöt, suvakit, niuhot, fillarikommunistit ja kunnon persut... Menkää Foorumiin (klik), esittäkää hyvä työnne tai vastademokratia- puheenvuoronne keskusteluun ja punnittavaksi: toimintaa varten.
Parhaat ideat ovat kuukauden ajan erityisen esillä.
bottom of page