top of page
IDEA LÖÖPPI 1
1. MEDIA, KIRJA JA DEBATTI
MONIMEDIAN KÄYTTÖLIITTYMÄT
KANSALAISTOIMINNAN LIIKEKANNALLEPANO
Pääasia on sisältö
Suuret teemat
LOPPUTULOS ON KANSALAISKIRJA
ALA KIRJALIJAKSI >VASTADEMOKRAATIKSI

Kolmas itsenäisyystaistelu alkaa

Isänmaallisuus, itsenäisyys ja ja itsehallinto, kansakunta on liian kallisarvoinen jätettäväksi ääriainesten, trollien tai kiihkoilijoiden haltuun.

Suomi kuuluu kaikille. Suomi kuuluu maailmaan, mutta pää pystyssä.

Kolmas itsenäisyystaistelu on uusi digitaalinen kansalaismedia, jossa on kolme pääosaa:

  1. KANSALAISMEDIA on ajankohtainen multimedialehti ITSENÄISET SANOMAT, jossa perusasia päivittyy, saa nopeutta ja vastaväitteitä.

  2. MONIMUOTOKIRJA on monikanavaisesti ilmestyvä kansalaistietokirja KOLMAS ITSENÄISYYSTAISTELU monimediamuodossa.

  3. KANSALAISFOORUMI on debattipaikka, aktivoiva, hyvää tekevä ryhmätoiminta-prosessi KANSALAISOPPOSITIO ja kansansivistysmalli OPPIKOULU eri oppimistasoille ja ympäristöihin,

 

Kyseessä on monimuotomedia, joka ilmestyy pääaiheen, teeman ympärillä perjantaisin.

 

Julkaisu on samalla kansalaismedian ja "crowdcreation" -tiedon joukkoistamisen multimediatutkimus ja kokeilu - kuinka jokamiehen tuotantolaitteilla ja ilmaisohjelmilla voidaan tuottaa monimuoto- ja monikanavajulkaisu yleisön ulottuville ja osallistamiseksi.

Sisältö toteutuu uudella, koreilemattomalla jokamiehen älytekniikalla, mutta syvällä sisällöllä. Kaikki esitystavat teksti, ääni, kuva, omakynä ovat käytössä.

Kerromme, väittelemme ja rakennamme kansakunnan seuraavaa 100 vuotta:

  1. miten tähän tultiin. Mikä meni hyvin ja missä on epäonnistuttu.

  2. miten ahdingostamme selvitään,

  3. kuinka se tehdään.

Kussakin pääteemassa on kiistakirjoitusten vastaväittäjän puheenvuoro ja kansalaiskeskustelu, joiden perusteella valmistuu KOLMAS ITSENÄISYYSTAISTELU KANSALAISTIETOKIRJA.

Koko kirjan perinteisessä muodossa saa SYKSYLLÄ 2017 kirjakaupasta ja kirjastoista.

Kolmas itsenäisyystaistelu ilmestyy myös muussa mediassa.

Tämä on kansalaismedia, teos, jota tehdään yhdessä.

Se on ihmisten Oma Juttu.

Kansalaismedia ei ole uusi, vaan jo alkanut, mutta muotojaan etsivä verkkovaikutus- ja kommunikaatioprosessi. Jo nyt tapahtuva käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa kuvastaa niin median kuin itse tietoyhteiskunnan kansalaistoiminnankin luonnetta;

1. ihmiset heräävät epäkohtaan ja asiaan.

2. He ottavat nopeasti kantaa ja siirtyvät pian jo uuteen.

3. Asialistaa ei voi tarjota ilman osallistamista koska pelkät asialistat eivät kiinnosta.

 

Kun näin on, on siis opittava tekemään yhdessä eri tavoin kuin järjestöjen yhteiskunnassa. Laajat verkostoryhmien hankkeet ovat lokaaleja, paikallisia, niiden kasvu tapahtuu yli paikan rajojen vapaasti, mutta yhteisen protestin tai hyvän päämäärän siivittämänä.

 

Kansalaismedian ja Kansalaisopposition idea menee pidemmälle kuin perinteinen käsitys kansalaisvaikuttamisesta. Kansalaisoppositiotoiminta ei ole yhteiskuntaelämätoimintaa vaan yhteisötoimintaa digitaaliajassa.

Se ei kansalaisvaikuttamisena ole kuitenkaan vastahankaa, vaan sen luonteva lähtökohta on, oman toimintansa kautta, synnyttää hyvien asioiden kierteitä.

TERVETULOA - OMALLE ASIALLE.

bottom of page