© 2017- BY VELI-ANTTI SAVOLAINEN ". Proudly created with Wix.com

3.itsenäisyys Forum

Forum synnyttää yhteisen päämäärän. Viikottain uusi alustus, siihen vastakirjoitus ja lopuksi pääosaan nouset Sinä.

1 post

1. Teesi: "Suomi tarvitsee uuden, kolmannen itsenäisyystaistelun."

1 post

Forum synnyttää yhteisen päämäärän. Joka kuukaudella teema. Joka viikko uusi alustus, vastakirjoitus ja lopuksi debatti.

New Posts
  • velianttisavolaine
    Jul 1, 2017

    Käytämme Hegelin luomaa mallia: 1.Teesi eli kiistakirjoitus. 2. Antiteesi eli vastaväite. 3. Spekulaatio eli keskustelu kaikkien kesken. 4. Synteesi eli johtopäätökset. Tämä prosessi toimii monikavaisesti tässä päämediat: Ensiksi on tämä sivusto: ITSENÄISET SANOMAT jota kutsumme " kansalaismediaksi" jonka tämä hanke käynnistää. Toiseksi: 3. ITSENÄISYYSTAISTELU EKIRJA on erikseen ja päälle vielä, erlllisiä kursseja oppijoille sekä Facebooksivut ja myöhemmin muu Some. Tämä on pienen budjetin kokeilu uudistaa tietämys-ja näkemysaineiston, vaikka tietokirjan muoto ja synnyttää jokaiselle malleja synnyttää oma kansalaismedia, käyttää tätä kanavana tai perustaa oma "Kansalaisoppositio-ryhmä" Täällä ITSENÄISET SANOMAT-verkossa ilmestyvät siis 3.ITSENÄISYYSTAISTELU e-kirjan teesit kiistakirjoituksena ja julkaistaan kiistakirjoitukselle mielenkiintoinen vastaväite eli antiteesi. Kerran kuukaudessa ilmestyy iso teema ja joka perjantai uusi aihe, luku ja äänikirja - jota voi kuunnella vaikka kännykällä tai pikalukea lyhyesti slideshowsta. Kaikki huipentuu avoimeen ”spekulaatioon” eli yleiseen keskusteluun. Lopuksi syntyy synteesi eli johtopäätöksen kaiken perusteella. Sitä kutsumme ”kansalaiskirjaksi.” Vanhan ajan kirja ja asiamedia saa nyt uutta muotoa ja monta kanavaa, verkko liittyy printtiin ja perinteiseen mediaan ja mahtuu taskuun. > Voi katsoa, lukea ja kuunnella - ja sanoa oman sanansa. Lukijat tulevat kanssakirjailijoiksi. Syntyy joukkoistusta kansakunnan eduksi, suomalainen crowdcreation- prosessi isänmaan eduksi. Sinua tarvitaan tämän itsenäisyysliikkeen lääkäriksi, sanomaan sanasi . 3.itsenäisyystaistelu on monimediateos , jonka tekemiseen kaikki voivat osallistua. Veli-Antti Savolainen on tehnyt peruskäsikirjoituksen, joka teemaan on pyydetty vastaväittäjä ja nyt avataan tämä Foorumi, jossa kansalaiset, opiskelijat, järjestöväki, Facebook kuplat ja maanparantajaporukat voivat sanoa sanansa Meillä on siis sivut Facebookissa. Muutama pelisääntö: Kaikki esiintyvät omalla nimellään . Henkilökohtaisuudet on kielletty, pyritään yhdessä eteenpäin pitkällä katseella tulevaisuuteen. Sanomisen mitta on minkä haluat, Lyhyt kommentti tai pidempi pohdinta. Kouluissa ja aikuisväen opinahjoissa voidaan tehdä vaikka esseitä. Tervetuloa keskustelemaan tärkeistä asioista.
  • velianttisavolaine
    Jun 4, 2017

    Filosofi Aristoteles opetti: ”hallitsijan ja hallitun tulee oppia eri asioita mutta kansalaisen on osattava ne molemmat ja oltava niistä molemmissa osallinen.” Ensimmäinen itsenäisyystaistelumme , alkoi 1800-luvulla Venäjän keisarivaltaa ja aristokratiaa vastaan. Se vahvistui kansalaisoppositiona sortovuosien suurlakossa 1904 jatkuen aina veljessodan katkeraan päättymiseen 1918. Kansallinen itsenäisyys voitettiin, kansallinen yhtenäisyys hävittiin. Toinen itsenäisyystaistelu alkoi Talvisodan pakkasissa 1939, taiteilu jatkui aina Janajevin juntan kaatumiseen saakka vuonna 1991. Taisteluja hävittiin, mutta kansallinen konsensus, joka johti ennen kokemattomaan hyvinvointiin, voitettiin. Katse sai kääntyä eri ilmansuuntaan, länteen, Kolmas itsenäisyystaistelu alkoi kun uusi järjestelmä alkoikin pian muistuttaa kylmän sodan hävinnyttä suunnitelmataloutta. Talous oli lännenkin yhteiskunnissa nyt kaikki. Suomeenkin tuotu talousoppi korostaa yksilön vapautta, mutta välineellistää hänet vain tuotantotekijäksi osoittaen sinulle vain paikan kuluttajana ja hallinnan kohteena. Ihmisten väliset suhteet, suhde luontoon ja yhteisöihinsä näyttäytyy merkityksettömänä ihmisyydelle. Muiden tehtävä on vain turvata yhden prosentin taloudellinen hyöty, etuoikeus ja sukupolvien aikana yhteisesti hankitun julkisen omaisuuden otto "markkinoille." Uusliberaali homo economicus ei toimi yhteisön yhteisistä tavoitteista, vain omistaan, asettuu vain omaan ei toisten asemaan. Meistä, kansalaisista on tullut - huomaamattamme – taas hallinnan kohteita, joilla on yhä vähemmän omaa osallisuutta yhteiskuntaamme. Uusi alistaminen on toteutunut uuden aristokratian eduksi tulonjaossa, vastakkainasetteluna, yhtenä totuutena, kansalaisten velkaantumisena, maanosakartelleina, megayhtiöiden varjotaloutena, kansalaisvakoiluna ja kaikkinaisena mieleen vaikuttamisena - muistuttaenkin itse yht´äkkiä sitä neuvostomallia, jota vastaan on vasta käyty voitettu kylmä sota. Ei ollut enää kyse kansakuntien, vaan myös ihmisen itsenäisyydestä ja itsehallinnosta. 2. OSA. KUUNTELE KIRJOITTAJAN LISÄPERUSTELUT, 8 MIN, JA OSALLISTU KESKUSTELUUN.

LIIKEKANNALLEPANO

> osallistu itsenäisyysjulistuksen tekoon > rakennetaan tie Suomeen 2117 > esitä oma näkemyksesi = porukka-nettikirja